Yürürlükten Kaldırılan Bireysel Emeklilik Mevzuatı

 


Yönetmelikler

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik


Tebliğler

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ  

Emeklilik Planları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)

Emeklilik Planlari Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1)

Emeklilik Şirketleri Kuruluş Ve Çalişma Esaslari Hakkinda Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1)


Genel Şartlar

Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları


Genelgeler

Bireysel Emeklilik Hesaplarının Emeklilik Şirketleri Arasında Aktarımına İlişkin Genelge (Genelge No: 2005/2)

Yeni Türk Lirası’na Geçiş Sürecinde Emeklilik Planları ve Sigorta Tarifeleri Kapsamında Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Genelge (Genelge No:2004/8)

Emeklilik Şirketlerinin İlan ve Reklam Harcamaları Hakkında Bilgilendirmeye İlişkin Genelge (Genelge No: 2004/5) [Ek1] ve [Ek2]

Emeklilik Şirketlerinin Tasdik Edilen Emeklilik Planlarının ve Hayat Sigorta Tarifelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Genelge (Genelge No : 2004/1)

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri ile ilgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/6)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge (Genelge No:2003/4)

Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No:2003/3)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2)

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Uyarınca Faaliyet Ruhsatı Başvurularında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin (Genelge No: 2003/1)

 


Özelgeler

Özelge No: 2006-1 Giriş aidatı borcu olan katılımcıların ayrılmak istemeleri durumunda hesaplanacak birikim tutarı

Özelge No: 2005-7 TÜFE’ye endeksli değerlemeler

Özelge No: 2005-6 Bireysel emeklilik sisteminde geçen sürenin hesabı

Özelge No: 2005-5 Katılımcının birikimlerinin emeklilik şirketleri arası aktarımı

Özelge No: 2005-4 Emeklilik şirketleri tarafından y ürütülen pazarlama ve satış işlemleri

Özelge No: 2005-3 Bireysel emeklilik hesaplarının emeklilik şirketleri arasında aktarımı

Özelge No: 2005-2 Lise mezunu aracı adaylarından istenen belgeler

Özelge No: 2005-1 Yatırıma yönlendirme yükümlülüğünün ihlali

Özelge No: 2004-2 Birikimli hayat sigortalarından aktarımda esas alınacak tarih hakkında

Özelge No: 2004-1 On yıllık sürenin hesabında esas alınacak asgari katkı payı miktarları

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ ANKARA
Tel: (312) 2046000 Fax: (312) 2128871