İşverenlere yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu

Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2018/5)

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2018/1)

Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge (2017/21)

Risk Profil Anketine İlişkin Genelge (2017/20)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2017/19)

Devlet Katkısı Fonları için Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2017/3)

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2017/2)

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (02.01.2017 – 29936)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge (2016/39)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.12.2016 – 29921)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.12.2016 – 29921)

Otomatik Katılım Sistemi Kapsamında Yetkilendirilecek Olan Emeklilik Şirketlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/31)

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30)

6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.08.2016)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/34)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/31)

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik (01.03.2009 - 27156)

4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

Bireysel Emeklilik Hakkında Sektör Duyurusu (2016/20)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge (2016/20)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Sözleşmelerinin Sonlanmasına İlişkin İşlemler Hakkında Sektör Duyurusu (2016/10)

23.08.2010 tarihli 2010/10 sayılı “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge” de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/14)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge (2016/12)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik (05.02.2016 - 29615)

Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge (2015/56)

23.08.2010 tarihli 2010/10 sayılı “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge” de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/50)

Bireysel Emeklilik Sisteminde 6327 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak Süre Ekleme İşlemleri Hakkında Sektör Duyurusu (2015/43)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Müsteşarlığa İadesi Hakkında Sektör Duyurusu (2015/42)

Emeklilik Planı Hakkında Genelge (2015/47)

Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2015/46)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/33)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.2015 - 29366)

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge (2014/17)

6327 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/15)

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge (2014/7)

Dernek, Vakif, Sandik ve Diger Kuruluslardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarim Hakkinda Sektör Duyurusu (2014/11)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanilmayarak Müstesarliga Iade Edilen Devlet Katkisi Tutarlarina Iliskin Sektör Duyurusu (2014/7)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge (2013/10)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/7)


Emeklilik Planı Hakkında Genelge (2013/3) De

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt
Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/5)


Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2013/2)- Ekler

Bireysel Emeklilik geri ödemelerinden yapilan kesintilere iliskin duyuru


Bireysel Emeklilik Sistemindeki Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Bilgilendirmeler Hakkında Sektör Duyurusu

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması
Hakkında Sektör Duyurusu (2012/9)


İzin veya Bildirim için Gerekli Bilgi ve Formlar

Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Uluslararası Özel Emeklilik Denetleyici Kuruluşlar Teşkilatı
(International Organization of Pension Supervisors)

Önerileriniz ve sorularınızı buradan  iletebilirsiniz.T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ ANKARA
Tel: (312) 204 60 00 Fax: (312) 2128871